ગરમી માં બનાવો ચણા ની દાળ નું શાક | Chana Dal Nu Shaak | Chana Dal Fry

 

Chana Dal Nu Shaak
Chana Dal Nu Shaak is a very quick recipe and can be prepared when there are no vegetables available at home. This recipe is prepared in Rajasthani style. First we will boil the dal and then cook it with some special masala. A paste of tomato, onion, chilli, ginger and garlic is prepared for this recipe. I have added additional onions while preparing the shaak to give a nice crunch while enjoying it.

Chana Dal Nu Shaak Recipe Video : https://youtu.be/rz6m5W2SrWU

Recipe:
Ingredients:

For Boiling Dal:
 • 1.5-2 Cup Chana Dal
 • 1/2 Teaspoon Turmeric Powder (Haldi)
 • Salt
 • Water
For Paste:
 • 1 Tomato
 • 1 Onion
 • 3-4 Green Chillies (Hari Mirch)
 • 1-1.5 Inch Ginger (Adrak)
 • 8-10 Garlic Cloves (Lehsun)
For Shaak:
 • 1 Lengthwise Chopped Onion
 • 2-3 Tablespoons of Curd (Dahi)
 • 1 Teaspoon Cumin Seeds (Jeera)
 • 1/2 Teaspoon Asafoetida (Hing)
 • 1/2 Teaspoon Turmeric Powder (Haldi)
 • 1-1.5 Teaspoon Dhana Jeera Powder
 • 1-1.5 Teaspoon Red Chilli (Lal Mirch) Powder
 • Coriander Leaves (Dhania)
 • Salt
 • Oil
 • Water
Procedure:
 1. Soak chana dal for 3-4 hours.
 2. In a deep bottomed vessel boil dal along with turmeric powder and salt.
 3. Make a paste of tomato, onion, ginger, garlic and green chilies.
 4. Heat oil and add cumin seeds, asafoetida and the prepared masala. Saute it well.
 5. Add turmeric powder, dhana jeera powder, red chilli powder and mix it. Close lid and cook for 1-2 minutes.
 6. Add curd and stir well.
 7. Add water and lengthwise chopped onions. Stir well.
 8. Add salt.
 9. Add the boiled chana dal and mix well.
 10. Add coriander leaves and cook for 2-3 minutes. Don’t cover it while cooking it. Chana Dal Nu Shaak is ready.
Besan Mirch - બેસન મર્ચી | Besan Marcha Nu Shaak | Marcha Nu Shaak Gujarati Recipe
Vatana Batata Nu Shaak Gujarati - લીલા વટાણા બટાકા નું શાક | Vatana Bataka Nu Shaak| Gujarati Recipe
Bhinda Nu Shaak - ભીંડા નું શાક | Gujarati Bhinda Nu Shaak | Gujarati Recipes

Comments

 1. Hello I am very much interested in for Collab from vanraj group we make besan and more different types of atta contact me 7283981708

  ReplyDelete

Post a Comment